MARKIANA WARIVODA

Współzałożyciel ADI |BEZSUDU,

Szef organizacji pozarządowej „PRZESTRZEŃ SĄDU”,
prawnik

mediator,

trener

Edukacja:

Dyplom specjalizacji prawniczej Uniwersytetu Kijowskiego. Tarasa Szewczenki.

Certyfikat Ukraińskiego Centrum Mediacji przy Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu - mediator.

Certyfikat Ukraińskiego Centrum Mediacji przy Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu) - mediator w sporach rodzinnych.

Certyfikat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej - mediator w sporach dotyczących własności intelektualnej.  

 

Doświadczenie: 

Trenerka Ukraińskiej Szkoły Rządu na kursie „Umiejętności mediacji w służbie publicznej”.

Opracowywanie i wdrażanie programów szkoleniowych dla przedstawicieli służb publicznych, biznesu, notariuszy, instytucji edukacyjnych.

Udział w projekcie dotyczącym zapobiegania i rozwiązywania sporów z Departamentem Sprawiedliwości w Kijowie.

Udział w projekcie dotyczącym rozwiązywania sporów rodzinnych w organach opiekuńczych.

DIF_0137_edited_edited.jpg