ADI | BEZ SĄDU

rozwiązywanie sporów, poszukiwanie rozwiązań, szkolenia

NASZE USŁUGI

MEDIACJA

Zapobieganie lub rozstrzyganie sporów z wykorzystaniem algorytmów mediacji.

Mediacja to alternatywny sposób zapobiegania lub rozwiązywania sporów, konfliktów i nieporozumień z pomocą niezależnej strony trzeciej (mediatora). W trakcie mediacji strony uznają i podejmują wzajemnie akceptowalną decyzję.  

Mediacja może pomóc w rozwiązaniu szerokiego zakresu sporów.

POMOC

Konsultacje i wsparcie strony w konflikcie lub trudnej sytuacji.

ROZMOWY

Usługi niezależnego negocjatora, przygotowanie i wsparcie negocjacji, analiza procesu negocjacyjnego.

NAUCZANIE

Kursy autorskie z zakresu umiejętności mediacyjnych w sytuacjach trudnych, nauczanie medioznawstwa, prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności komunikacyjnych, szkolny kurs mediacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

+380 93 937 2912

Formularz kontaktowy

Wysłano. Dziękuję Ci!